Számítógép önsegélyező pénztárból

2020-11-13
Oszd meg ismerőseiddel a cikket: 

Tamás, aki ragaszkodott hozzá, hogy Viktorként hivatkozzam rá (upsz, ezt most asszem elrontottam. 🙂 ) küldte ezt a levelet.

A lényege röviden: hamarosan vehetsz számítógépet és egyéb kütyüket önsegélyező pénztárból 20% adóvisszatérítés mellett.

A korlátok: egy szülő egy gyerekre maximum évi 161 ezer forintért veheti ezt igénybe (bár több önsegélyezőpénztárral szerintem ez többszörözhető az éves 750 ezer forint limitig, de ez csak az én véleményem) és legalább 180 napig bent kell lennie a pénznek.

A számla nem lehet korábbi, mint a digitális átállásra való időpont és csak tanévben lehet vásárolni. Bővebben például erre. (Megjegyzem, békeidőben is nagyon sok mindent el lehet számolni, a tanszertől a számológépen át akár az albérleti díjat vagy a tandíjat is, de csak az évi limit erejéig.)

Akkor itt a levél, amit átküldött:

Tisztelt Pénztártagunk!

Egészség-és Önsegélyező Pénztárunk Beiskolázási támogatás jogcímű szolgáltatását illetően az alábbi fejleményről tájékoztatjuk:

A COVID-19 helyzet kapcsán állásfoglalás kéréssel fordultunk a felügyeleti szervünkhöz avégett, hogy a kialakult helyzetre tekintettel a tanszer/taneszköz kategóriájában lehessen számítógép vásárlást is finanszírozni az önsegélyező pénztári megtakarítás terhére, hiszen amennyiben az oktatás távoktatás formájában valósul meg, úgy az érintett gyermek vonatkozásában ezen helyzettel összefüggésben szükségessé válhat annak beszerzése.

Az MNB a megkeresésünkre az alábbi tartalmú választ adta:

"A számítástechnikai eszközök a digitális munkarendben megvalósuló közoktatás időszakában és akkor minősülnek taneszköznek, ha azok a pedagógiai program végrehajtását szolgáló szemléltetést, valamint a tantermen kívüli, digitális oktatással összefüggésben az iskola és a tanulók közötti kapcsolattartást, a tanulási folyamat támogatását, a tananyag digitális úton történő átadását és ellenőrzését szolgálják.

Előbbiekkel összefüggésben hangsúlyozandó, hogy a számítástechnikai eszközök kizárólag olyan időszakban minősülhetnek taneszköznek, amikor a közoktatás – a hatáskörrel rendelkező minisztérium által kibocsátott mindenkor hatályos rendelete alapján - digitális munkarend keretében (vagy egyéb elnevezésű, de alapvetően a távoktatás módszerével történő munkarend keretében) valósul meg. A taneszköznek minősülés szempontjából tehát minden esetben szükséges megvizsgálni azt, hogy mely időszakban kerülne a sor a számítástechnikai eszközöknek a nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás formájában történő elszámolására. A taneszközként való elszámolás csak a közoktatásban elrendelt digitális munkarend kezdő, - és végdátuma között lehetséges.

A hatáskörrel rendelkező minisztérium által elrendelt digitális munkarend egyaránt megalapozza a fenti ismérveknek megfelelő számítástechnikai eszközök taneszköznek minősülését akkor is, ha a digitális munkarend egy aktuális veszélyhelyzet miatt, kifejezetten a veszélyhelyzet idejére áll fenn; és akkor is, ha a hatáskörrel rendelkező minisztérium által a tanév rendjéről kiadott rendeletben jelölik ki a digitális munkarend időtartamát."

Fentiek alapján pénztárunk az alábbi feltételt alakította ki számítástechnikai eszköz elszámolhatóságára vonatkozóan a szolgáltatásunk keretében:

1.   Amennyiben igazolva van, hogy az adott gyermek vonatkozásában digitális tanrendet vezettek be akár kormányrendelet, akár helyi hatóság/illetékes szerv döntése keretében, úgy számítástechnikai eszköz vásárlás számlát is elfogadunk taneszközként.

2.   A vásárlás dátuma nem lehet korábbi, mint a digitális oktatásra való átállás dátumát megelőző 15 nap, illetve nem lehet későbbi, mint a digitális oktatás megszűnését követő 15 nap (hasonlóan a taneszközökre vonatkozóan az iskolaév kezdetét megelőző 15-napban illetve végét követő 15 napban felállított időintervallum korláthoz)

3.   Amennyiben nem országos, hanem helyi rendelkezés az alapja a digitális oktatásra való átállásnak, úgy az erre vonatkozó dokumentummal (pl. szülői értesítés, vagy közigazgatási rendelet) vagy annak másolatával kell alátámasztani az igényjogosultságot.

4.   Elszámolható terméknek számítógépet, nyomtatót, szkennert vagy ezek tartozékait fogadjuk el, mobiltelefont, játékkonzolt illetve hasonló termékeket nem.

5.   Egyebekben a tanszer, taneszköz, ruházat tekintetében kialakított szabályok/feltételek érvényesek e tekintetben is a szolgáltatási igény teljesíthetőségére (gyermekenként naptári évente a minimálbér összegéig, 120 napon belüli benyújtással és a 180 napon túli fedezet terhére).

Köszönjük Tamásnak Viktornak a hírt.

Hozzászólások:

Cikkgyűjtemény
Új vagy az oldalon? A gombra kattintva találod az eddigi fontosabb cikkek gyűjteményét téma szerint.
Megnézem!
Keresés
Kövess minket
facebook
youtube
Hirdetés
Támogatás
Ha szeretnéd, van lehetőséged anyagilag is támogatni a munkánkat.

Átutalással a Raiffeisen Bank 12020407-01558219-00100002 számlaszámra a Kiszámoló Egyesület részére. A közlemény "Támogatás" (fontos!)
Bankkártyás támogatási lehetőség hamarosan. Köszönjük, ha érdemesnek tartasz bennünket a támogatásra.
Archívum

Archívum

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram