Rezsikérdés: meglévő ingatlan társasházzá alakítása

Többen szerettek volna cikket a társasházzá válásról, ami a megemelkedett rezsi miatt lehet alternatíva azoknak, ahol több család lakik együtt egy házban, de különálló lakásokban, jellemzően egy család több generációja.

Mivel a rezsitörvényt sikerült fél óra alatt megírni a stratégiai kétségbeesett kapkodás jegyében, semmire nem gondoltak, a több együttlakó család rezsielszámolására sem. Ezért ha nálad is ez áll fenn, érdemes lehet elgondolkodni a társasházzá váláson. (Gondolva persze arra is, hogy lehet, két hónap múlva az egészet okafogyottá teszik egy újabb hasonlóan átgondolt rendelettel.)

A dolog nem annyira egyszerű, de nem is annyira komplikált, kell hozzá ügyvéd és egy földmérő, ha egyébként az ingatlan kialakítása alkalmas arra, hogy két (vagy több) külön lakás legyen kijelölve benne.

Erika volt olyan jó és írt egy rövid összefoglalót a témában. Következzen az ő levele.

Olvasom a bejegyzéseidet, pár éve találkoztunk is személyes tanácsadás alkalmával. A múlt héten volt egy bejegyzésed (Kata nyugdíj, tűzifa és lakásbérlés), azóta tervezem megírni, hogy szerintem mi a megoldás, de megvártam a rezsi-rendeletek kihirdetését, amelyek ezt a kérdést végül le is egyszerűsítették. A rezsi drasztikus növekedésének lehetősége miatt ez a megoldás másokat is érdekelhet, különösen több-generációs házakban élőket.

Ügyvéd vagyok, az alábbiak egy jogi elemzést tartalmaznak arról, hogy a társasházzá válás akár szélesebb rétegeket érinthet, mint azt elsőre gondolnánk. Örülnék, ha megosztanád a honlapodon, de természetesen rád bízom.

Apósodék, (vagy akárki más hasonló helyzetben) ha ki akarják adni a felső szintet és ezáltal gyakorlatilag két különálló lakás működne az ingatlanon, akkor társasházzá alakíthatják az ingatlant. Ha ki szerették volna adni a felső szintet, akkor gondolom, hogy a gyakorlatban már amúgy is két különálló lakásként funkcionáló egységgel rendelkeznek, ha jogilag ezek nem is minősülnek külön lakásnak (nem rendelkeznek külön helyrajzi számmal).

A rezsi kormányrendelet – a gázra vonatkozó – tartalmaz egy társasházakra (és lakásszövetkezetekre) vonatkozó kedvezményt. E szerint társasházakban a kedvezményesen vételezhető gázmennyiséget a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata alapján kell meghatározni. Tehát ha egy családi házat műszakilag két önálló lakásra osztunk és társasházzá alakítunk, akkor kétszer annyi kedvezményes árszabású gázra leszünk jogosultak.

Társasházat fennálló épületre is lehet alapítani, tehát egy meglévő családi ház is azzá alakítható, de fontos, hogy műszakilag megosztott, legalább kettő önálló lakásként funkcionáló egység legyen az alapítandó társasházban. (A teljesség kedvéért: a társasházakról szóló törvény szerint társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiség van vagy alakítható ki. Minket viszont a rezsi rendeletek miatt kizárólag a „legalább két lakás” rész érdekel, mert csak lakások után jár a kedvezmény, nem lakás céljára szolgáló helyiség után nem.)

A szűk ismeretségi körben is több olyan család van, ahol a felnőtt gyerek a saját családjával (vagy akár önállóan) egy családi ház második szintjén vagy a tetőtérben, műszakilag külön kialakított lakásban él, de annak idején költség-optimalizálás miatt nem alakítottak ki külön mérési pontot, hanem azóta is családilag elszámoltak, osztották a rezsi díjat. Külön almérők sincsenek felszereltetve a legtöbb ismerősnél. Erre az esetre a legegyszerűbb megoldás, ha társasházzá alakulnak és élnek a kormányrendelet által előírt kedvezménnyel. Az, hogy hogyan osztják meg a rezsit már egyéni megállapodás tárgya, a lényeg, hogy növekszik a kedvezményes mennyiség.

Természetesen külön mérőket is fel lehet szerelni, ami mondjuk egy bérbeadó-bérlő közötti viszonyban segít elkerülni a vitákat. Ez az összeg két generáció együttélése esetén meg is spórolható, de ezt mindenki maga eldöntheti, hogy mi ad számára biztonságot a viták elkerülése érdekében. Az, hogy ezek a mérők hivatalos almérők vagy a ház „okosságának” függvényében bármilyen más fogyasztást mutató, a felhasználó számára információt szolgáltató mérőegységek, jelen esetben mindegy. A lényeg, hogy ha kell, meg tudják osztani a rezsit.

Társasház alapítása maga is költségekkel jár, de az elszálló rezsi számlák esetében mindenki fel tudja mérni, hogy megéri-e. Ügyvédet és földmérő mérnököt kell megbízni, mert társasház ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséhez ügyvéd által ellenjegyzett alapító okirat és az ingatlanügyi hatóság által nyilvántartásba vett alaprajz szükséges, amelyet földmérő mérnök tud elkészíteni. Az ingatlan-nyilvántartási díj annyiszor 6600 Ft ahány újonnan létrejövő lakást jegyzünk be. Mivel itt a pénztárcánk nagyon is megérzi, hogy az idő pénz, én mindenképpen javasolnám a soron kívüli eljárás kérését. Ennek a díja 10.000 Ft/érintett lakás.

Fontos még tudni, hogy társasházat akkor is lehet alapítani, ha csak egy tulajdonos van, ebben az esetben ő, mint egyszemélyi alapító alapítja a társasházat. Kérdések merülhetnek fel a tulajdonostársak egymás közötti viszonyára vonatkozóan és magára az ingatlanra vonatkozóan is, ezekről egy ügyvéd tud tájékoztatást nyújtani és a felmerülő kérdések közül sokat az alapító okiratban rendezni, mint pl. egymásnak elővásárlási jog biztosítása, közös tulajdonba kerülő épületrészek, helyiségek listája (ilyen mindenképpen kell, mert törvényi definíció szerint társasház a külön tulajdonba kerülő lakásokból és a közös tulajdonba kerülő egyéb elemekből áll pl. folyosó vagy a földrészlet, ahol az ingatlan áll). De minden helyzet más, ezért az alapító okiratok is különbözőek. Érdemes ezt családon belül mérlegelni és a felmerülő kérdéseket ügyvéddel egyeztetni.

Költségoptimalizálás címszó alatt a fentieken túl létezik és sokakat érinthet még a nagycsaládos földgáz árkedvezmény, amelyről elég keveset hallani.  Az a kérdés, hogy ez mennyire igazságos szociális támogatás, meghaladja ennek az írásnak a kereteit.  Ezt a kormányhivatalokban lehet igényelni. Az alacsony rezsidíjak miatt eddig ez nem volt túl gyakran igénybe vett szociális támogatás, de gondolom, hogy idővel ugrásszerűen fog nőni a jelentkezők száma (habár nem látom, hogy lenne erre bármiféle figyelemfelhívó szándék). Ezt a lehetőséget is érdemes észben tartani.

Eddig a levél. Ha belevágsz, először kezdd azzal, hogy egyáltalán a lakóingatlan kialakítása megfelel-e annak, hogy többlakásossá lehessen nyilvánítani.

Share

70 hozzászólás

 • AA
  A társasház megqlakítása egy dolog, nekem az lenne a kérdésem, hogy a társasház fenntartásával milyen, állandó/időszakos kötelezettségek vannak?

  Gondolok itt pl. tarsashazi bankszamla fenntartasa kell? Könyvelő megbízása kell? Stb.

  Közgyűlés tartása mondjuk oké, családon belül ez csak egy papír minden évben.

 • Társasház tulajdonos
  A rendeletben én kimondottan csak földgázra vonatkozó társasházi kedvezményt találtam, áramra nem említ a rendelet hasonlót. Biztos, hogy az áramfogyasztás esetében is érvényesíthető a megadott limitig a rezsicsökkentett ár társasház esetén albetétenként?
  A társasház alapításhoz: az ügyvédi költség (vidéken) ma 100 ezer forint körül van a legegyszerűbb esetben (1 házból kialakított két albetét, azonos 1/1 tulajdonos mindkét albetét esetén). Földmérő nem kellett.
 • Zoli
  Több dolgot is problémásnak látok.
  Ha jól tudom, az áramra nem igaz az, hogy annyi a kvóta ahány lakás van (ez csak a társasház gázszámlájára vonatkozik tudtommal a központi fűtés miatt). Magyarul szerintem az áramnál csak az számít, hogy hány mérési pont van kialakítva. Magyarul nem elég ha még szét is van választva, hogy van két mérőóra. Két külön villanyórát kell igényelni és beköttetni, és ezzel egy időben mérőóra szabványosítást is ki kell vitelezni szabályszerint, ha jól tudom…
  Külön másik mérési pontot ha jól tudom, csak az után lehet igényelni, ha már megalapult a társasház, merthogy ha jól tudom azt a szolgáltató kéri, mikor be akarsz velük még1-et köttetni.

  Szerintem a gáz is problémás, ha nincs szétválasztva, ugyanis. Ha jól tudom a lakások szorzatával növelt gáz a társasháznak jár. Szóval akkor azt az 1 gázórát, ami épp van, azt át kéne íratni a társasház nevére szerintem.

 • manus
  Nem vagyok érintett a témában, de nem látom, hogy ebbe érdemes lenne belevágni.
  Több hónap az átfutási idő, és van egy pár százezres költség vele.
  Közben a fiúk gondolnak egyet és holnaptól huss a kedvezmény a társasházaknak.

  Nem lehet itt ennyire előre tervezni….

 • Egy építész
  A fentieket kiegészíteném azzal, hogy építészre is szükség lesz a létrejött lakások műszaki-jogi követelményeknek való megfelelésének igazolására, településképi bejelentési dokumentáció formájában. 2021 óta az épületben az önálló rendeltetési egységek számának megváltoztatását a helyi önkormányzat (képviselő testület, vagy polgármester) bírálja el településképi bejelentés keretében, és a megvalósulásról is ő állít ki hatósági bizonyítványt, ami a földhivatali bejegyzés feltétele. Bizonyos esetekben ez nem is lehetséges, pl. ha nem felel meg a lakás az OTÉK szerinti követelményeknek, vagy ahol a Helyi Építési Szabályzat korlátozza a telken kialakítható rendeltetési egységek számát.
 • Kotka
  Ha nem tudsz írni másképp, csak “büdös gyökér” és “szardarab” színvonalon, akkor ne erőltesd a közösségi kommunikációt.

  Válaszolva a felvetésre, nem arról van szó, hogy valaki csalni akar, hanem arra, hogy a törvényhozó fél óra alatt hozta a törvényt és arra se volt ideje gondolni, hogy egy házban lakhat több család is és egy társasháznak is lehet közös órája.

  Ez utóbbit utólag megoldották, az előbbire meg maga a kormány valamelyik okos tagja nyilatkozta, hogy az ilyen többcsaládos házak váljanak társasházzá.

  Szó sincs arról, hogy valaki, aki egymaga él a házban, az alakítson ki több lakást papíron, mint anno, amikor be akarták vezetni az ingatlanadót.

  S valószínűleg a törzsolvasók 95%-ának az a véleménye, hogy az egész rezsivel való politikai baromkodást abba kellene hagyni a benzinnel, kamatokkal és csirke farháttal való agyatlankodással együtt, mert egyre inkább Argentínára hasonlít az ország.

  Azonban vannak olyanok, akiknek most fontos lehet, hogy ha több család él együtt, akkor ne hétszeres áron kapják a gázt, amíg van olcsóbb.

  Mert nem minden cikk a milliomosnak szól ám.

 • Zoli
  Aki esetleg jártas a témában, az írhatna arról, hogy mi a menete a dolgok elintézésének/kivitelezésének abban az esetben, ha valaki külön mérőórákat akar(külön mérési pontok a szolgáltatótól) és ehhez bizonyos átkábelezések is kellenek a házban.
  Ugye van a történetnek egy jogi vonzata (ügyvéd, földhivatal stb), van egy saját része amikor egy villanyszerelővel megcsinálod a házon a szükséges átkábelezéseket, és a harmadik dolog ugye a szolgáltatóval való egyeztetés, az új mérési hely megigénylése, beköttetése.
  A három műveletnek mi a helyes sorrendje, hogy működjön? Előbb kell jogilag megalapítani, aztán a helyi munkálatok és végül a szolgáltatónál az új mérőhely, vagy a jogi rész csak a végén? Esetleg a szolgáltatónál kell kezdeni? Valaki oszlassa már az ezekkel kapcsolatban a kételyeket. Jó lenne erre egyfajta step by sthep guide legalább nagyvonalakban.
  Aki tudja annak alőre is köszi
 • BélaBélaBélaBélaBélaBélaBélaBélaBélaJózsiBélaBéla
  Szerintem meg korai rohanni, mert ez a torveny is granitzsele puhasagu lesz, raadasul van egy olyan erzesem, hogy okt-nov magassagaban, amikor elkezdik a nepek a kaszat egyenesiteni, hirtelen nagylelku kedvezmenyben fog reszesulni a nep es mondjuk lefelezik a mostani arakat, amik meg mindig komoly ugras a rezsicsokkentett arakhoz kepest, de ok lesznek a nep hangjat meghallgato jo fej.
 • Stef
  A 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet eddig is ismerte a fogyasztói közösség (nem feltétlenül társasház, ha jól értem) fogalmát, árban is némileg kedvezőbb volt mint a sima lakossági. Annyit kellett volna tenni, hogy rezsicsökkentés csökkentése rendeletben is ezt a fogalmat kellett volna használni. De értem, gáz ára az egekben és pénz kell, idő átgondolni, egyeztetni az meg soha nincs.

  Nekem is a cikk szerintieket mondta az ügyvéd + 6 hónapot…

  Önkormányzatnak van köze hozzá, feléjük is kell vmit jelezni? Ha a HÉSZ enged két lakást, akkor egyéb tennivaló lehet?

  Szerintem könyvelő akkor kell, ha bevétel van…(Na az nálunk nem lesz) Lsd NAV útmutató.

 • Társasház tulajdonos
  Fenntartási költségek olyan formában jelentkeznek, hogy vannak olyan dolgok, amiket társasház nélkül megúszhat az ember egy tételben is, úgy is, ha több család lakja a házat. Ilyen például szemétdíj, kommunális adó. Társasház alapítás után ezek albetétenként jelentkeznek. De mondjuk lehet elég kisebb kuka albetétenként, így a két kisebb már alig drágább mint az egy nagyobb.
  Adminiszrációs terhek érdemben nincsenek. A társasházak felügyelője a jegyző. Meg kell lennie (ügyvéd által készített) alapító okiratnak, alakuló közgyűlésnek és SzMSz-nek, ezek az én esetemben (1/1 tulaj vagyok mindkét albetét esetén) csak formaságok, ügyvéd kinyomtat az alapításkor egy-egy sablont. Az alapítás óta (két és fél év) nálam még soha senki nem ellenőrzött semmit. Bankszámla nem kötelező, könyvelő sem. (Ezeket az SzMSz szabályozhatja, törvény nem írja elő.) folyt. köv.
 • Társasház tulajdonos
  Ha több tulajdonossal jön létre a társasház, akkor a fentiek: alapító okirat, SzMSz, alakuló közgyűlés, esetleges közgyűlési határozatok hozatala rögtön nem annyira formaság, mert vitás esetekben csak ezek alapján van jogorvoslat. Tehát több tulaj esetén érdemes komolyabban venni az adminisztrációt, és valószínű több tulaj esetén eleve az alapítás is drágább.
 • Oszdelkettővel
  Köszi a cikket, mi is ebben a helyzetben vagyunk. Két különálló ház egy ingatlanon, egy villany és gázórával, megnehezítve azzal, hogy szolgálati ingatlan, tehát nem biztos, hogy bármilyen beavatkozás érdeke a tulajdonosnak.

  Gáz “almérésére” tud valaki megoldást? A villanyt már megoldottuk.

 • Társasház tulajdonos
  Igazad van abban, hogy új áram főmérő alanyi jogon csak akkor jár egy új helyrajzi számra, ha már jogerőre emelkedett a földhivatali bejegyzés. De egy olyan helyrajzi számra is igényelhetsz (még egy) főmérőt, ahol már van, de ennek vannak buktatói. Például ez esetben biztosan meg kell fizetni a hálózatfejlesztési hozzájárulást (új hrsz-re, ahol még nincs főmérő 1×32 amperig nincs hálózatfejlesztési díj). De olyat is hallottam, hogy a szolgáltató megtagadja a főmérő bekötést egy már meglévő mellé.
 • Bambababbba
  Kedves “Társasház tulajdonos 2. hozzászóló. Mi miatt nem kellett földmérő?
 • Siraly
  Az “osztatlan közös tulajdon ügyvédi megosztással” nem elég erre? Vagy az osztatlan ikerházak tömegének csak a fele kedvezményes rezsi jár?
 • porthosz
  Szvsz en nem ugranek bele ilyenbe. Barmikor valtoztathatnak egyet a “granitszilardsagu” torvenyeken es maris buko az egesz.
 • pm
  Jó lett a kép alatti írás: Large luxury brick home in suburban setting. 😀
  (Nem kell kiengedni a kommentet, csak nem tudom direkt van -e így vagy így maradt).
 • Ügyvéd
  Az ügyvéd legyen az utolsó fázis, minden mást
  el kell előbb intézni, és minden más iratot el kell
  az ügyvédnek vinni, ő azok alapján, ha minden
  megvan, és megfelelt a műszaki feltételeknek a ház,
  fogja elkészíteni az Alapító Okiratot és beadni a földhivatalba
  az összes iratot, ami ehhez kell.
  Hat lakás alatt lehet a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait
  is választani, akkor nincs közgyűlés, SZMSZ, közös képviselő, stb.
 • Zoli
  Abban az esetben, ha valaki nem hivatalos úton, egyszerűen csak lefalazta a ház egy részét, és így hozott létre mondjuk két lakást, az tud probléma lenni?
  Ha jól tudom, a társasház alapításához kell az épület építési engedélye és használatbavételi engedélye. Ez ugye alapesetben lehet, hogy csak 1 egész házról szól, merthogy utólag lett lefalazva. Ilyenkor jó ez az építési engedély is vagy az építési engedélynek is tartalmaznia kell a két lakást, szóval kell keresni egy építészt és el kell bábozni hogy átépítésre kerül két lakásra, ami amúgy már megvan? Szóval új (módosító??) építési engedély és új használatbavételi?
  Vagy hogy van ez? Biztos vagyok benne, hogy sokan úgy alakítottak ki több laksát, hogy nem papíroztak le semmit. Egyáltalán a több lakás kialakítási az építési engedély köteles?
 • Legatus
  Társasház tulajdonos.
  Kizárt dolog, hogy ne kellesen földmerő. A társasházat csak földmérő által készített alaprajzzal vezet át a földhivatal.
 • Alfa
  Eljött az idő, a “megoldjuk okosba” módszerek nem működnek, az egész hazugságokra épülő ország pofára esik.
  A komcsi benzinárstoppal, rezsistoppal stb.
  Ennek a népnek ilyen délamerikai idótaságok kellenek, import energia hatósági árasítása, meg hasonló tuti bukó sportfogadások.
  Ennek tapsoltok 10 éve, mert nálunk rezsicsöki van, bezzeg a haldokló nyugaton úristenmennyi a gáz.
  Itt is annyi. Mindig is pont annyi volt. Világpiaci ár, helló! Beveszi még bárki a cár elvtárs hazugságát? Akkor miért nem marad jóáras?
  Csodák csak a mesékben vannak.
  Fel kéne nőni, nem okosba heggeszteni a szart.
  Ez a társasházos baromság is mi? Fából vaskarika?
  Komolyan elhiszi bárki, hogy a költségvetés megáll a mostani féllábas rezsicsökivel és nem áll be a földbe az egész?
  Mibül?
  EU pénz nem lesz, arra mérget vehettek.
  Eddig még abból elbábozták a jólléti államot.
  Vége.
 • Joy
  “Egy építész” nagyon fontos követelményeket említett. Egy társasház alapításhoz be kell nyújtani (többek között) műszaki (terv)dokumentációt, mely alátámasztja, hogy az építmény műszakilag megfelel a többlakásos ingatlanokra vonatkozó előírásoknak. Ez régebbi, toldozott-foltozott házaknál elég problémás, főleg ha nincs az átalakításról/bővítésről semmilyen terv és most utólag kellene produkálni.
 • Tóth Irén
  Ha magánemberként adom bérbe az ingatlant vállalkozónak és tovæbb szæmlázom neki a rezsit akkor milyen tarifa vonatkozik rám?
 • Urbanlegend
  Társasházakra villámvédelem is kell(het). Az viszont nem pár százezer forint.
 • Stef

  Akkor ha jól értem OTÉK és HÉSz határozza meg a műszaki követelményt? Más nem lehet?

  Értem én a mókolást sejtők kritikus hangját, de ha végignézek az utcánkon minden 4.-5. ház a klasszikus két generációs, ténylegesen is szülő – gyerek, két család stb. tulajdonában.

  Nálunk is látszik, hogy egy hőközponttal fajlagosan kevesebbet fogyaszt egy lakás mintha különálló atlagfogyasztó lenne, mégis +100e Ft/hó-rá jön ki a gáz….

 • közöskazmer
  én most fogok egy osztatlan kpzös tulajdonú ingatlanba költözni, ahol 4 lakás található, 4 különbözö tulajdonossal, lakásonként önállo mérőórával.
  Nem teljesen átláthato nekem, hogy mire számítsunk az új rezsirendelettől.
  Egy ingatlannak fog számitani a 4 lakás és megszívjuk, vagy az önálló mérőórák miatt négynek és annyira nem?
 • Augustus
  Nálunk olyan helyzet van, hogy 1 telken, de két különálló ház egy gázórával. Jól gondolom, hogy ebben a helyzetben még csak társasházzá se kell nyilvánítani, mert annyira egyértelmű, hogy két külön lakás? az 1 mérőóra is maradhat, akkor mi a teendő, hogy duplán kapjuk a kedvezményt?
  Ilyenkor is kell földmérő, ügyvéd stb. ?
 • Tibor
  “Tehát ha egy családi házat műszakilag két önálló lakásra osztunk és társasházzá alakítunk, akkor kétszer annyi kedvezményes árszabású gázra leszünk jogosultak.”

  Ismerős családi háza nem társasház, de két gázóra van, külön mérési pont azonosítóval, úgyhogy a gázórák száma a lényeges inkább. Kérdés, mi az egyszerűbb. Csináltatni még egy órát, vagy társasházzá alakulni.

 • Villannyal küzdő

  Megoldható egy háznál a 2db külön fogyasztásmérő(villanyóra). Kell egy megoldást kereső “regisztrált szerelő”. 2. mérőt lehet kérni, ha van legalább 2 tulajdonos. Indoklása: műhely, leválasztott lakrész, stb. A lényeg, hogy. 2. mérő nem mehet ugyanarra a névre, amin az első mérő van.
  További teendők: ÁVK-val(fí-relé) rendelkező végpont kialakítása(lakáselosztó). Ezt egy mezei villanyszerelő is csinálhatja, sőt, a szolgáltató felé nyilatkoznia kell(bizonyítvány számmal), hogy szabványoknak megfelelően építette ki a hálózatot.
  A 2. mérő csak akkor lehetséges, ha a mérő szekrény megfelel a mostani szabványoknak.
  Ha nem, akkor a dupla mérő szekrény kb 200 ezer. És kb fél év, mire oda kerül.
  Én februárban elindítottam a folyamatot, lassan jön a szekrény. Munkákat elvégeztem, csak az órát kell cserélniük, szekrényt leadni.
  Idei tél 2 külön mérővel fog menni, utána h tarifára váltok.

 • Legatus
  Amiről úgy látom még nem volt szó. A térképi és terepi állapotnak meg kell egyeznie. Magyarán, ha 10 éve építettél egy szobát, kazánházat, akármit az épületethez és nem foglalkoztál a feltüntetésével, most kénytelen leszel. Mondanom sem kell, ha csak úgy bele a vakvilágba építettél nulla engedéllyel most megfizetet utólag, mert nem lesz használatbavételi engedélyed a változásról. Akkor meg marad a fennmaradási engedély, keres egy tervezőt, aki megtervezi, nem két forint, meg egy fél év, de ha mindenki társasházat akar, akkor még több idő. Ez akkor finom, ha 50 évvel ezelőtti állapot van a térképen, a 3. ezelőtti tulaj mókolt valamit de te szívod meg mert papírt kb esélytelen keríteni róla. Jobbik eset ha mindent szabályosan csináltál, de az épületfeltüntetés akkor is tovbbi költség és pénz. Vidéken még nem veszélyes a helyzet, de Pesten…fél év csak az épületfeltüntetés.
 • kerekparos
  Nálunk is két generáció lakik együtt. Sajnos egy közös kazánunk van, egy mérőórával. Elsőként a társasházzá alakulást gondoltuk megoldásnak, de a kiszámíthatatlanság miatt, meg az ára miatt elvetettük. Nekünk évi plusz 25000Ft-ot jelent az új árazás. Földmérők 250000Ft-ért vállalnák a vázlatrajz készítését, ügyvéd szintén 250000Ft-ot kért. Több helyről is ezeket az árakat kaptuk(Veszprém). Nem hiszem el, hogy a jelenlegi szabályzás 2 évig fennmaradna hogy 0-ra kijöjjön.
  Annak nem néztem utána, hogyha kérnénk még egy gázórát, akkor a két gázórát jogilag rá lehet-e ugyanarra a kazánra kötni illetve a plusz óra mennyibe kerülne. Ezt esetleg tudja valaki?
 • Társasház tulajdonos
  @bambababbba
  Fel sem merült, hogy kellene földmérő. A földhivatalhoz az alábbi dokumentumot kellett benyújtani: egy építészmérnök által a házról és telekről készített rajzon szövegkihúzóval(!) berajzoltuk a konkrét albetéteket, az alapító okiratban meg lett határozva, hogy minden nem jelölt terület közös tulajdon. Az alapító okiratban a rajz tartalma szövegesen is leírásra került. Szó nélkül elfogadták és bejegyezték. Az valóban igaz, hogy maga a rajz más okból rendelkezésünkre állt, nem kellett külön elkészíttetni. Nem tudom hogy egy “házilagos” skicc átmenne-e, valósuzínű nem.
  Műszaki megfelelőség: jogos, tényleg van ilyen. Ez konkrétan annyiból állt, hogy kijött a helyi építéshatóságtól egy ember, aki ellenőrizte, hogy mindkét albetét megfelel-e a “lakás” kritériumainak. Nálunk eleve nem volt ezzel gond, de tény, hogy erre azért gondolni kell.
 • Társasház tulajdonos
  Még egy buktató eszembe jutott: a tulajdoni lap III. fejezetében lévő bejegyzések külön-külön problémaforrások tudnak lenni a társasház alapításkor. Vezetékjog, szolgalmi jog, JELZÁLOG, elidegenítési és terhelési tilalom, haszonélvezeti jog. Ha vannak ilyenek, azok általában ÜGYVÉDI, esetenként közjegyzői egyeztetést igényelnek, a jelzálog pedig különösen is problémás tud lenni, tovább kell terhelni a létrejövő albetétekre, ebbe a bankok nem mindig mennek bele, ha pedig igen, annak költségei vannak (új értékbecslés, szerződésmódosítási díj, stb.) A legszerencsésebb, ha üres III. fejezettel indul neki az ember az alapításnak.
  A műszaki feltételek esetében továbbra is csak a saját tapasztalatomat tudom írni: semmi bonyolult vagy költséges tétel nem volt, bár a ház mindenben megfelelt a kétlakásos társasháznak már az induláskor is. folyt. köv.
 • Társasház tulajdonos
  folyt: Sem a földhivatal, sem az építéshatóság nem kért semmi extrát. Nem kértek használatbavételit, korabeli építési engedélyt, villámvédelmet, építészi szakvéleményt, műszaki leírást, semmi ilyesmit. Nem kértek földmérő által készített rajzot (!). Az építéshatósági ellenőrzés sem volt túl komoly, kijöttek, mindkét albetétben lemérték a helyiségeket, megnézték a fürdőszobát, készítettek összesen 20 fotót, és utána szó nélkül bejegyezték a társasházat. Ez egy kertes családi ház, az udvar teljesen közös tulajdon maradt, a padlástér is. Teljesen függetlenül megközelíthető a két lakás (követelmény), fizikailag teljesen elválasztott (nem követelmény), mindkét lakás korszerűen felszerelt. (Követelmény: 12m2-es lakószoba, fűthetőség, természetes fény, mosdóhelyiség, ilyeneket néznek.) Csak annyit tudok mondani, hogy nem volt bonyolult, nem volt horror ára, de lehet hogy máshol másképp működik.
 • Laikus
  Ha ilyen drága a társasházzá alakítás és kétséges a hosszútávú rezsicsökkentés mikéntje, nem célszerűbb hosszútávra tervezve szigetelni vagy/és H tarifás hőszivattyús inverteres klímát felszerelni oda, ahol sokat tartózkodnak (még ha csak rásegít is) és nyáron is élvezni (sajnos olyankor teljes energiaáron) a berendezés előnyeit?
 • Akos

  Nem kell kettő gázora. Ha társasház van, annak lehet egy órája csak arra dupla kedvezményes gázmennyiség jár.

 • Joy
  A villamos mérőhely (óraszekrény) szabványos kialakítása, szabványosítása elég bonyolult tud lenni, is érintette a témát.
  Régen a házak falába vésték az óraszekrényt, mai előírás alapján viszont csak a telekhatártól legfeljebb 1 méterre helyezhető el. Amennyiben új mérőt igényelsz, a mérési helyet meg kell feleltetni az aktuális szabályoknak, vagyis a fenti esetben át kell helyezni a kerítés mellé. Onnan az ingatlanig történő kábelezés, kábelárok ásás, vésés a tulaj(ok) feladata, költsége. Ha ezzel, vagyis a betáplálással megvagyunk, akkor már “csak” ketté kell választani a lakóház villamos hálózatát, két külön lakáselosztó létesítésével. Ilyen esetben nem valószínű, hogy megéri belevágni.
 • kerekparos

  Pont a társasházzá alakulást akarnám kikerülni a két párhuzamos gázórával. Mert ha ez működne és olcsóbb lenne mint a társasház alapítás, akkor jó alternatíva lenne. Csak se az árakat nem ismerem se azt, hogy ez egyáltalán így telepíthető-e.
 • Xemese
  A mi két generációs házunk 2009 óta társasház, magánvagyoni hozzájárulás miatt, három albetét lett, valójában két lakás, plusz garázs. 6 albetétig nem kell semmi, sem SZMSZ, se közös képv se semmi.
  Nekünk anno nem kellett földmérő, mert az eredeti terveket elfogadta az önkori, pont két külön lakás volt, külön bejáratú. A villany fogyasztás mérését nem hivatalos almérőkkel is meg lehet oldani, főleg családon belül, de nekem kiadó, kettéosztott lakásban is így van.
  Viszont a gáz műveket nem tudom elérni telefonon, nem tudom, hogy mi kell náluk ahhoz, hogy társasház, dupla kedvezményt kapjunk. (2 lakás, 3 albetét). Tudja valaki?
 • Zoli
  Azt nem tudjátok, hogy a társasház igényelhet H tarifát? Ha egy társasház központi hőszivattyút létesítene, akkor ugye a társasháznak kellene a H tarifa, nem külön a lakásokra.
 • palimadar
  Mi a helyzet, ha ket hazon 1 gazora van?
  Ket kozvetlenul egymas melle epitett hazunk van(a regi melle epitettunk egy ujat) , ami korabban 1 hrsz-on volt, majd nemregiben telekosztassal ket hrsz-ra lettek osztva, viszont kozos a gaz es a vizora. Ilyen esetben lehet barmit kezdeni, hogy az 1db gazora valojaban 2 onallo hazat lat el?
  Csaladon belul van tulajdonilag mind a ket haz.

  Koszonom ha barki tud segiteni, akar abban, hogy kit kerdezzek/keressek, merre induljak el.

 • tp
  amit írsz, hogy a két óra után közösíted a két ágat, kivitelezhetetlen, szabálytalan és életveszélyes.

  Nagyon együtt tudok érezni a tömegekkel, akiknél most buknak ki évtizedek óta tologatott rendezetlen állapotok. Tágabb családon belül is sok ilyen van, hiába noszogattuk őket, hogy rendezzenek el mindent, nem használt a szép szó. De majd most, szenvedve, sivalkodva!

 • Máté
  Xemese: itt a link a gáznál az órára kötött lakások számáról mvmnext.hu/lakossagirezsi/tarsashazi-nyilatkozat
 • Akos

  Társasháznak is lehet H Tarifa. Sok olyan új társasház van, amiben már hőszivattyús a központi hűtés, fűtés.
 • Bal
  Aki nagycsaládos földgáztámogatást igényelne, arra figyeljen, hogy ugyan sem a kormányablakos ügyintéző, sem a tájékoztatók nem hívják fel rá a figyelmet (1 kivételével), de a számla nem elég, csekk vagy befizetési igazolás is kell a méltóságos hivatalnak. Nekem visszaküldték hiánypótlásra emiatt, ajánlottan. Még jó hogy családbarát ügyintézés, mert milyen életszerű, hogy a kétezer forintos múlt havi számlán akarok spórolni, amitől még simán lehetne akár milliós tartozásom. Ha pedig nem fizetem be a számlát, támogatni se kell semmit, nem igaz? Annyira dühített a kekeckedésük, hogy nem álltam még egyszer sorba a kormányablakban, bátor leszek, és megpróbálom epapir.gov.hu-n át. Felhívni persze senkit sem lehet. Azért merem, mert csak biztosítéknak kell, elvileg anélkül is benne leszünk. Remélem Mancika, aki visszaküldte, megfullad a papírhalom alatt, ami a nyakába szakad.
 • pupuka
  Lakóközösséget is be lehet jelenteni és akkor elvileg nem kell bszakodni a burokráciával. Valaki járjon utána. Én ennyit tudtam tenni a közért.insider information.
 • gáz van
  Hír: MVM meghosszabbította a leolvasás lehetőségét aug. 15-ig.
  Miklós, arról nem írnál egy cikket, hogy akinek havi diktálós gázszámlája volt, az most mennyire szívta meg és mit tehet?
  Merthogy év közben az MVM nem enged átalányra váltani, és tökre virágnyelven van fogalmazva, hogy hogyan is történik a “napi elszámolás”, most akkor be kell-e majd fizetni télen a százezreket a korábban mondjuk 25-30ezres téli havi gázszámla után – mert nagyon nem mindegy.
  Ami nem tiszta, hogy ha az augusztus, szept., okt. fogyasztás még nagyon alacsony, utána viszont nagyon megugrik, akkor a téli gázszámlákban vajon érvényesítik -e, hogy az addigi fogyasztás alacsony volt, vagy magasabb “átlagot” számolnak-e a “jelleggörbe” alapján, vagy kifizettetik a százezreket, hogy aztán esetleg visszakapjon belőle az ember. Én erről rövid infót nem találtam sehol, sokaknak ez nagyon fontos lehet pedig.
 • Szegedi Dorina

  Mellékszál: ha diktálós vagy gáznál és két egymást követő hónapban nem diktálsz, akkor “büntiből” automatikusan átraknak általányosba (MVM-nél).

  Főszál: a napi elszámolás csak akkor érdekes, ha évközben változás van az óra tulajában, valószínűleg téged sem érint.
  Ami mezei felhasználóként érint, az a fogyasztási jelleggörbe: gyakorlatilag megnézték, hogy hány %-a esik az éves fogyasztásnak az egyes hónapokra, és a kedvezményes mennyiséget ezzel a %-al nézik a csökkentett árral.
  Itt egy táblázat (portfolio.hu/gazdasag/20220729/rezsicsokkentes-tiz-vagy-akar-szazezreket-is-bukhat-aki-nem-figyel-erre-az-apro-reszletre-557649), hogy melyik hónapban mennyi jár kedvezményesen, az afölöttit az elszámolásig úgy számolják, mintha drága lenne. Elszámoláskor meg rendeződik a tényleges adattal.

 • Bambababbba
  Használati megosztási szerződést szerintetek el fogja fogadni az MVM:
  – egy gázmérő,
  – alul egy lakás, felül egy különbejáratú lakás esetén?
  Ekkor nem kellene társasházzá alakulni.
 • Stef
  Fogyasztói közösségre gondolsz? 1 hete kérdeztem az MVM-et, de még semmi.