A banktitok vége: forradalmi változások 2016 január 1-től

A 2016-os év forradalmi változást hoz az államok közötti banki adatcserében. 51 ország megállapodott (és további 30 egyelőre csak egyetért a megállapodással, de még nem csatlakozott) arról, hogy a náluk lévő, külföldi tulajdonú bankszámlákról, értékpapírszámlákról, biztosításokról és egyebekről tájékoztatják a külföldi személy országának adóhivatalát is. (Amint látod, már nem csak a bankbetétek kamatait jelentik le, mint eddig, hanem gyakorlatilag mindent.)

A cégek esetében az úgynevezett végső haszonhúzó személye lesz a fontos, azaz a személy, aki felügyelettel bír a bankszámla felett. Így már offshore cégek mögé sem lehet majd elbújni, mint eddig.

Mivel a téma sok embert fog érinteni és kifejezetten kellemetlenül (hiszen sok olyan eddigi “biztos menedék” ország is csatlakozott a megállapodáshoz), ezért megkértem újra a Crystal Worldwide-ot, kicsit foglalja össze, mi is várható a megállapodás élesedése után.

(Az előző cikkük arról szól, miért is nem megoldás a legtöbb esetben a külföldi cégalapítás.)

Következzen hát az ő írásuk:

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet („OECD”), az Európai Unió és az Egyesült Államok kiemelkedő lépéseket tett 2014-ben a nemzetközi automatikus információcsere kiépítése és a banktitok leépítése területén. A továbbiakban az OECD és az Európai Unió által bevezetett lépéseket, illetve a lehetséges hatásait tekintjük át.

I. Átláthatósági Fórum

Az OECD és a G20 (a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő szervezet) szervezésében 2014 októberében Berlinben folytatták le a 7. Átláthatóságról és Adóügyi Információcseréről szóló Globális Fórumot. A 104 résztvevő országot és szervezetet a banki adatok nemzetközi információcseréjének megvalósítása miatt hívták meg a konferenciára.

A konferencia legnagyobb vívmánya az volt, hogy a résztvevő államok közül 51 ország aláírta egy többoldalú megállapodást (Multilateral Competent Authority Agreement – MCAA) a fenti témában. Később 85-re emelkedett az aláíró országok száma, amelyeket az alábbi linken lehet megtekinteni http://blogs.mazars.com/letstalktax/2015/02/27/oecd85/

A Fórumon résztvevő országok közül többen voltak, amelyek csak egy ún. szándéknyilatkozatot tettek, azonban egyelőre még nem írták alá a megállapodást.

Az MCAA-t ténylegesen aláíró országok 2017-től, illetve néhány állam esetében 2018-tól évente automatikus adatcsere valósul meg az aláírók illetékes hatóságai között. Az adatszolgáltatás szerint az adott ország pénzügyi intézménye 2016-tól vagy 2017-től kezdődően begyűjti a releváns számlainformációkat és továbbítja a helyi hatóságnak. Ezt követően továbbítják a banki információkat azon ország hatósága részére, amelynek adózóját érintik az említett adatok.

Az aláírók között volt több olyan állam is, amelyek korábban ezen a területen inkább a banktitok mellett érveltek (pl.: Ausztria, Svájc, Liechtenstein, Ciprus, Kajmán-szigetek, Mauritius). Az MCAA csak keretjellegűen fogalmazza meg az adatcserére vonatkozó szabályokat. A konkrét részleteket az OECD Standard for Automatic Exchange of Information (CRS) elnevezésű ajánlás fogalmazza meg.

A CRS különbséget tesz a magánszemélyek és a szervezetek által pénzügyi intézményeknél vezetett számlák között, továbbá ezeken belül eltérő szabályok vonatkoznak az adatgyűjtés elkezdésének időpontjában meglévő és a későbbiekben nyitott számlák között. A meglévő számlák esetében meghatározott értékhatár felett (250 ezer USD) külön vizsgálati szempontok alapján döntik el az adatküldés szükségességét, míg az újonnan nyitott számlák esetében automatikus az adattovábbítás. Szervezetek esetében, amennyiben „passzív szervezetnek” minősülnek, akkor a „tényleges irányító” adóilletősége alapján kell meghatározni, hogy melyik országba kell küldeni a pénzügyi információkat. A passzív szervezet és a tényleges irányító meghatározása tekintetében a CRS részletes szabályokat tartalmaz.

A pénzügyi adatok körébe tartozik a kamat, osztalék, árfolyamnyereség és más hasonló hozamok, de az év végi számlaegyenlegre, a kiemelkedő időszaki egyenlegre és az esetleges számlazárás előtti egyenlegre is kiterjed az adatszolgáltatás. Több számla esetén fontos alapelv a számlák összeszámításának szabálya.

II. Közigazgatási együttműködés és automatikus információcsere

Az Uniós információcsere területén az Európai Unió Tanácsa 2014 októberében döntött arról, hogy módosítani fogja a közigazgatási együttműködésről szóló irányelvet az automatikus információcsere tekintetében, Az irányelv legújabb módosítása ugyancsak 2016-tól alkalmazandó, 2017-es adatküldéssel. Egyedül Ausztria kapott 1 év haladékot az Uniós tagállamok közül, vagyis 2017-től gyűjtik a pénzügyi adatokat és 2018-tól továbbítják a többi tagállam részére.

Az irányelv módosítása teljes mértékben átvette az OECD/G20 által kidolgozott CRS-t, tehát az Unión belül ugyanolyan szempontok alapján fog történni az információcsere. A
pénzügyi információk alatt ugyancsak az osztalékot, árfolyamnyereséget és más hasonló
hozamokat, valamint a számlaegyenleget kell érteni.

A fenti szabályon kívül az Európai Unióban már régóta alkalmazzák az ún. megtakarítási irányelvet is, amelynek értelmében a másik tagállami illetőségű magánszemélyek számláin jóváírt kamatokról is adatot gyűjtenek a pénzintézetek, ezt követően pedig továbbítják az illetékes hatóság részére annak érdekében, hogy a magánszemély illetősége szerinti ország hatóságának kézbesítsék ezt az információt. A legutóbbi Uniós hírek szerint most már szinte biztosan várható, hogy a megtakarítási irányelvet hatályon kívül helyezik és annak tartalmi elemeit inkább beépítik  közigazgatási együttműködésről szóló irányelvbe az egyszerűség és az egységes alkalmazás érdekében.

III. Várható hatások

A fenti folyamatok hatására a világ számos pénzintézete kiemelt erőfeszítéseket tesz, hogy beépítse az ügyfél-átvilágítási eljárásába a fenti szabályokat, továbbá képes legyen arra, hogy releváns pénzügyi adatokat továbbítson. Tekintettel arra, hogy a pénzügyi intézmények esetében jogi és adózási értelmezési kérdések merülhetnek fel (különösen külföldi céges konstrukciók esetében) abban a tekintetben, hogy milyen esetben és kikről kell adatot szolgáltatni, ezért akár az is felmerülhet, hogy országonként részben eltérő módon fognak információt küldeni. Nagy valószínűséggel arra lehet számítani ezen a területen, hogy ha bizonytalan a pénzintézet, hogy kell-e adatot szolgáltatni vagy sem, akkor a kockázatok elkerülése érdekében úgy dönt, hogy inkább továbbítja a banki adatokat.

Egyelőre még nincs információ arra vonatkozóan, hogy milyen eljárást követnek majd azok az információt fogadó hatóságok, amelyben az adatszolgáltatással érintett adózók illetőséggel bírnak. Magyarország esetében (is) minden bizonnyal az adóhatóságnál az ellenőrzésre történő kiválasztás egyik lényeges paramétere lesz az automatikus információcsere keretében szerzett információ. Abban az esetben, ha magyar adórezidens természetes személy külföldi számlájáról érkezik pénzügyi információ, akkor várható, hogy az adóhatóság vagyonosodási vizsgálatot fog kezdeményezni az érintettnél, ha az eddigi adóbevallásai alapján a jövedelmi viszonyai eltérő képet festenek. Továbbá, ha valamely külföldi jogi konstrukcióban vagy szervezetben fennálló magyar adózói érdekeltség kapcsán érkezik adat Magyarországra, akkor ugyancsak várható, hogy a magyar adóilletőségű természetese személynél vizsgálatot kezdeményeznek. A vizsgálatok fő célja a konstrukcióhoz fűződő kapcsolat kivizsgálása lehet, különös tekintettel azokra az esetekre, amelyekben adóparadicsomi helyszínen bejegyzett társaságok rendelkeznek a számla felett.

A hazai adójogban az alacsony adózású területeken regisztrált cégek elleni védekezés eszközeként vezették be az ellenőrzött külföldi társaság definícióját, amelyhez külön szankciórendszer kapcsolódik. (Az ellenőrzött külföldi társaság az offshore cégek adójogi elnevezése.) Amennyiben a külföldi számlával rendelkező társaság ellenőrzött külföldi társaságnak minősül, akkor a magyar adóhatóság – többek között – a magyar adóilletőségű tényleges tulajdonos esetében megállapíthatja egyéb jövedelemként az automatikus információcsere keretében kapott adatok alapján a társaságban felhalmozott fel nem osztott eredményt. Ezen szabály alapján tehát az adóhatóság adófizetési kötelezettséget állapíthat meg az offshore céggel rendelkező magyar magánszemély tényleges tulajdonosnál, még akkor is, ha nem vett fel juttatást a cégből.

A fenti folyamatok hatására azon magyar adórezidensek, amelyek a szóban forgó helyszíneken eltitkolt külföldi bankszámlával rendelkeznek, illetve ilyen bankszámlával rendelkező ellenőrzött külföldi társaság tényleges tulajdonosának minősülnek lépéskényszerbe kerülnek 2015. december 31-ig.

.Az érintett magyar adózók több lehetséges kiutat választhatnak maguknak:

Dönthetnek amellett, hogy felszámolják a külföldi érdekeltségeiket. Ebben az esetben az alábbi két lépést követhetik:

o Korábbi adóbevallásaikat önellenőrzik.
o Élhetnek az adóamnesztiával (jelenleg: Stabilitási Megtakarítási Számla).

Megoldást jelent, ha a meglévő külföldi céges struktúrát átvizsgáltatják és ezt követően szükség esetén átalakítják oly módon, hogy az mindenben megfeleljen a magyar szabályoknak („de-offshoreizáció”). Ebben az esetben nagy valószínűséggel kiterjed majd az információcsere a társaságra, vagy tényleges tulajdonosára, azonban adózási következményei nem lesznek.

Akik a fenti lehetőségeket nem akarják igénybe venni, vagyis szeretnének kimaradni
az információcseréből, az alábbiak közül választhatnak:

o Olyan helyszínen nyitnak maguknak vagy külföldi társaságuknak bankszámlát, amely nem továbbít banki információkat (banki „előremenekülés”).

o A természetes személy, illetve a tényleges tulajdonos illetőségének áthelyezése olyan országba, amely nem vesz részt az információcserében vagy nem állapít meg hátrányos jogkövetkezményeket a külföldi bankszámlákkal kapcsolatban.

A fenti megoldásokhoz kapcsolódóan fontos kiemelni, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlást alapelvét nem szabad figyelmen kívül hagyni, illetve nem lehet az ügylet kizárólagos célja az adóelőny elérése. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy ezek a lehetséges megoldások csak a jövőre nézve tudják kizárni a felmerülő problémákat.

A fent említett mikrokörnyezeti hatásokon kívül egyelőre arról nem lehet olvasni, hogy végeztek-e arra vonatkozó számításokat, hogy az automatikus információcsere milyen hatással lesz a világgazdaságra. Figyelemre méltó körülmény, hogy a legnagyobb tőkefogadó országok közül Indiában Mauritius, Kínában Hongkong, Oroszországban a Brit Virgin-szigetek, míg Brazíliában Luxemburg szerepel a három legnagyobb külföldi befektető között. Ezek az ún. tranzithelyszínek közismerten a kedvező adózási környezet és a részleges vagy teljes anonimitás miatt vonzóak a befektetők számára. Az esetek döntő többségében az említett országokban bejegyzett cégek más államokban (is) rendelkeznek bankszámlával, azonban az MCAA-t aláírók között található számos olyan helyszín is, amelyen idáig (2015. december 31-ig) banki szolgáltatást biztosított ezen külföldi társaságoknak. Kérdés tehát, hogy milyen hatással lesznek az említett változások ezeknek – a nemzetközi szinten is nagy méretű beruházásokat megvalósító – cégek tevékenységére és befektetési kedvére?

Ha szeretnél többet tudni a pénzügyekről, gyere el az Akadémiára, hamarosan indul a következő.

Valódi pénzügyi tanácsadásra van szükséged, eleged van már az ügynökökből? Kattints a linkre további információért.

Olvasd el a többi pénzügyekről szóló írást is a kiszamolo.hu oldalon.

Ha szeretnéd tudni, hogy új poszt jelent meg a blogban, jelölj be minket a facebookon:www.facebook.com/kiszamolo vagy RSS-en

Share

70 hozzászólás

 • gcs85
  Az ingatlan bérbeadásából származó jövödelem az ingatlan országában adóköteles mindegy, hogy hol vagy adórezidens (ahol 183 napnál többet töltesz egy évben), ahogy többen írták.
  De ezen kívül az ország ahol adórezidens vagy igényt tarthat az összes jövedelmed adójára világszerte! Én csak Ausztriáról tudok nyilatkozni, itt igényt is tartanak rá:), de gondolom a legtöbb EU-s országban ez a helyzet. A munkából, kamat vagy osztalék és az árfolyamnyereségből származó jövedelemre is.
  Tehát attó hogy otthon van KBC számlám, az azon létrejövő nyereség után itt kell adóznom 25%-os kulccsal, mert itt ennyi, hiába lenne az otthoni kedvezőbb:)
 • Zedder
  “Tehát attó hogy otthon van KBC számlám, az azon létrejövő nyereség után itt kell adóznom 25%-os kulccsal, mert itt ennyi, hiába lenne az otthoni kedvezőbb:)”

  Az én felfogásom szerint csak a különbözetet kell leadózni, tehát Magyarországon 16%, Ausztriában neked 9%.

  Az, hogy egyik helyen 16%, másik helyen MÉG PLUSZBA 25% az pont hogy kettős adóztatás, ami ugye nem kívánt.

 • Kiszamolo
  Nem, ha ott adórezidens, itt nem vonhat le semmit a bank.
 • Zedder

  Akkor a 3rd party ország egy megint külön kategória? Mert pl. az amerikai befektetéseim után az IRS MINDIG von le helyi adót, de a német adóhivatal azt elfogadja, és csak az afeletti részt kérik még megfizetni. Legalább az én könyvelőm eddig így csinálta…

 • Kiszamolo
  Unión belül van így. Amerika viszonylatában jön be a kettős adóztatás, miszerint csak a különbözetet (ha még van) kell befizetni.

  Egyébként tesz rá a német adóhivatal is, a magyar részvényesek osztalékát is megcsapolja, aztán ha nagyon akarod, levelezhetsz velük, hogy adják vissza.

 • gcs85

  Rendesen bejelentetted a W-8BEN formon, hogy nem vagy USA adórezidens és semmi közöd az USAhoz adóügyileg? Mert akkor nem kéne vonniuk.
  Ha viszont van USA adószámod (szóval a fentiek nem igazak) akkor sajnos az IRS von, amennyire hallottam ez USA módi. Ilyenkor jön a képbe a kettős adóztatás elkerülése (US és Németo között van egyezmény), de hogy milyen szabályok szerint, azt nem tudom.
 • Zedder

  Itt ezt írják, és tényleg csak 15%ot vonnak le tőlem (adtam le W-8 fittyfenét), nem pedig 30at:

  the-international-investor.com/investment-faq/reclaiming-withholding-tax-foreign-dividends

  “For America, you should complete the W-8BEN [PDF] in advance, to allow your dividends to be taxed at the 15% treaty rate rather than the full 30%. “

 • Kiszamolo
  Zedder, már írtam az értékpapírok adózásáról. Akkor is csak 15%-ot vonnak, ha úgynevezett minősített a szolgálatód. Ekkor a szolgálató adja úgymond a garanciát, hogy nem vagy amerikai adóalany.
 • L
  Hello Isj és persze akit még érdekel…

  Engem is a prepaid Payoneer kártya miatt érdekel a téma… Tudja valaki az igazságot??

  Végigolvastam mind a FATCA mind az OECD-s AEOI (CRS) dokumentumokat angolul, de nem tiszta. Rengeteg részletszabály van, definíciók, stb. Nem tudom, hogy jelentendő ‘account’ nak minősül-e. Üdv: L.

 • mogyoró
  Sziasztok. Valaki tudna segíteni megválaszolni a kérdéseimet a fenti cikkel kapcsolatban? A neten sok helyen írnak erről a témáról, de még mindig nem egészen tiszta ez a dolog, szeretnék egy kis segítséget kérni. Igazán a megfelelő lépéseket sem tudom, szóval nagyon megköszönném, ha némileg szájbarágós lenne a magyarázat.

  Adott egy magyar állampolgár, aki egy magánszemély. Magyarországon adózik, fizet eü. járulékot-t, stb.-t, adóelmaradása nincs. Az égvilágon mindent fel akar számolni itt, hogy végérvényesen egy európai uniós másik országba költözzön, és ezentúl ott éljen, ott dolgozzon, ott fizessen adót, eü. járulékot, stb.-t.
  Mi a teendő abban az esetben, ha ő már semmiféle kapcsolatot nem akar a NAV-val, de azt sem akarja, hogy az új országa lejelentse a kinti anyagi dolgait a magyar NAV-nak?
  – írok másik hozzászólást, mert ez betelt –

 • mogyoró
  – folyt. –
  A rend kedvéért megismétlem: a magyar adózásával minden rendben van, nincs sumákolás, nem is volt. Összejött a rávaló, és el akar innen húzni a fenébe örökre. Ez lenne az első külföldi bankszámlája, de a kiköltözéskor még magyar állampolgár lenne.
  Mi a teendő?
  Le kell adni a magyar személyit és lakcímkártyát? Itt nem marad ingó vagyona sem. Személyi leadásához nem kötelező megadni a pontos külföldi címet, hogy hová távozik az illető? Hogy megy ez? Bocsi, hogy megkérdezem, de nem csináltam még ilyet.

  Azt én sem értem, hogy külföldi bankszámlanyitáskor ki az az ügyintéző, akit egyáltalán érdekel, hogy ki hol fizet adót? Ezt jelenti egyáltalán az a szó, hogy adórezidens? Vagy mit? Mert szerintem nem kérdezi meg senki. Vagy januártól megkérdezik? A fenti cikkben is szerepel, hogy állampolgárságot néznek csak, az alapján jelentenek.
  – folyt. köv. –

 • Kiszamolo
  Mogyoró, ez egy kicsit összetett.

  Több szempontot vizsgálnak.

  Ha Magyarországon élsz és dolgozol, nem vitás, itthon vagy adórezidens.

  Ha életvitelszerűen külföldön dolgozol és élsz, akkor ott vagy adórezidens és ott is kell adóznod.

  Ha bár külföldön dolgozol, de itthon van a létérdekek központja, itthon kell adóznod

  //kiszamolo.hu/hol-vagy-otthon/

  Ha sehol nem adózol, akkor az állampolgárságod alapján itthon adózol.

 • Kiszamolo
  A cikkben egyszerűsítve van, nem az állampolgárságod az elsdleges, hanem az adórezidensi státuszod,
 • mogyoró
  – folyt. –
  Ha viszek külföldi munkáltatói igazolást a külföldi bankba a bankszámlanyitáskor, abból nem tűnik ki egyértelműen, hogy ott fogok adót fizetni? Miért kellene erre külön felhívni a figyelmüket?

  Ha teljesen átköltözöm egy EU-s másik országba, és ott fizetek adót meg mindent, akkor azért lehet pénzt tartani az adott egyetlen darab külföldi magánszemélyes bankszámlán, tehát ha az esetleg kamatozna, arról így már nem jelentenének Magyarországra?

  Szóval igazán az érdekelne, hogy ha adott egy becsületes, adót rendesen megfizető melós, az hogyan tud úgy kimenni dolgozni külföldre, hogyan tud mindent felégetni maga mögött ahhoz, hogy ne szerepeljen egy ilyen jelentésben, és kimaradhasson az egészből? Ahova megy, ott is becsületesen akar dolgozni meg adózni meg minden. Csak annyit akar, hogy ne legyen köze többet ehhez az országhoz.

  Köszönöm szépen, ha tudtok válaszolni.

 • Kiszamolo
  Ha a másik országban mint ottani lakos (adószám, TB szám, lakcím) nyitod a bankszámládat, azt nem fogják sehová sem jelenteni.
 • mogyoró
  Nagyon szépen köszönöm a válaszodat és a magyarázatot. Úgy látszik nemcsak nekem telik ilyen tartalmasan az ünnep.
 • Géza
  ha egy adott országban számlát nyitsz, az alap, hogy ott vagy adórezidens. Vonják a helyben előírt kamatadót, és utalják az ottani adóhivatalnak. Akkor kell szólnod, ha nem ott vagy adórezidens. Vannak bankok/országok, ahol ehhez elég hogy más országban lévő lakcímet adtál meg, van, ahol külön nyilatkozatot kérnek.

  Ha kivándorolsz, a szeméylidet nem kell leadnod, hiszen nem mondtál le az állampolgárságodról. A célországban sem egyhamar leszel állampolgár, ahhoz esetleg majd le kell mondanod a magyarról, pl. hogy osztrák lehess, akkor le kell adnod a személyit, útlevelet, stb. Most csak a belföldi lakcímed szünteted meg, ehhez leadod a lacímkártyádat, és nem kérsz újat. És megteheted, hogy nem adod meg, hogy mely országba távoztál.

 • MrSmith
  Azert ez a PayPal es Pre-paid kartya “szamla” meg mindig erdekes kerdesnek tunik.

  Egyik megoldas sem minosul banknak, mivel semilyen banki szolgaltatast nem nyujt. Nincs kamat se, igazabol egy fizetesi modszer. Ok ugy veszik, hogy az ott tarolt penzed mar le van/lesz adozva. Ezek a cegek szerintem nem jelentenek semmit (egyelore), viszont kerdes, hogy az O szamlavezeto bankjuk, ahol feltetelezhetoleg egy gyujtoszamlan ott van a penzed beazonostihato modon, azzal mi a helyzet…ugye ha Magyarorszagon regisztralsz PayPalt, akkor ott az a szitu, hogy egy Luxemburgi cegnek van Magyarorszagon szamlavezeto bankja, de ez szerintem nem jelenti azt, hogy a Te nevedre lenne egy szamla az Unicreditnel.

  Szoval ez egy erdekes kerdes, en is elolvastam a FATCA es a CRS doksit is, de ez eleg szurkezonanak tunik. Nem talaltam egyelore erdemi info ezzel kapcsolatban a neten sem, csak kerdeseket..

 • Egy másik pénzügyes
  @mogyoró Ha kint telepedsz le végleg, akkor itthon ki kell jelentkezned az Oepnél és a NAV-nál és kint kell kötelező biztosításokat kötnöd, az alapján tudsz itthon kijelentkezni. Lakcímkártyádat leadod. Ha valaki külföldön hosszú távon dolgozva és ott fizetve a biztosításait elfelejtett kijelentkezni itthon az Oepnél és nem fizet itthon semmit, behajthatják rajta visszamenőlegesen az elmaradt befizetendő összeget, mert automatikusan nem fogják tudni, hogy kint élsz és ott adózol és ott fizeted a biztosításaidat.
 • Vili
  Ha Magyarországon van számlám lakcimem (jelenleg állandó) magyar állampolgár vagyok de az állandó lakcimem nyugat európai cimre változik a munkáltatómmal együtt. Akkor a magyarországi tökebevételem adatai automatikusan továbbitódik a külföldi “NAV” hoz?
  Kösz.